Blog

वॉर रूम सेटअप

वॉर रूम सेटअप म्हणजे काय?

Blog वॉर रूम सेटअप म्हणजे काय?   निवडणूकीमध्ये समन्वय फार महत्त्वाची भूमिका बजावतो. हाच समन्वय प्रस्तापित करण्यासाठी आणि निवडणूकीची धुरा योग्यरित्या हाताळण्यासाठी वॉर रूम सेटअप

Read More
डोर टू डोर सर्व्हे

निवडणूकपूर्व सर्व्हे म्हणजे काय? त्याचे नेमके प्रकार किती?

Blog निवडणूकपूर्व सर्व्हे म्हणजे काय? त्याचे नेमके प्रकार किती? निवडणूकीच्या अनुषंगाने उमेदवारासाठी मतदार संघाचे सर्वेक्षण करून माहिती जमा करणे फार महत्त्वाचे ठरते. कारण,हा सर्व्हे निवडणूक

Read More